خانه » اس ام اس » سری جدید اس ام اس عاشقانه و احساسی
loading...

سری جدید اس ام اس عاشقانه و احساسی

سری جدید اس ام اس عاشقانه و احساسی

سری جدید اس ام اس عاشقانه و احساسی

مقـیاس اندازه گیری فاصله متر نیست

اشتیاق است

مشتاق که باشـی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است

اس ام اس عاشقانه

زندگی سـاعتی شنی ست
گاه لازم اسـت زیر و رو شود

اس ام اس عاشقانه

حـرفی نداشتــــم بــــزنم
خواســــــــتـم فــــــــــقـــــــط
خاطرنـشان کنم که تو در خاطری هنوز

اس ام اس عاشقانه

باید بازیگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شوم
آرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش را بازی کنم
باز باید خنـده را به زور بر لبهایم بنشانم
باز باید مواظب اشــــک هایم باشم
باز همان تـــــظاهر همیشــگی
خوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اس ام اس عاشقانه

همانند پلی بودم برای عبورت
به فکر تخریـــــــــب من نباش
رسیدی دســــــت تکان بده
من خود فرو مـــــــــیریــــزم

اس ام اس عاشقانه

غـــــــــــــــــــــــــــروب جمعــــــــــــــه
از زندگی من دلــــــباز تر اســــــــت

اس ام اس عاشقانه

امتداد فاصله از اعتبـار عاطفه نمی کاهد
همیشـــــــــــــــــه هســــــــــــــــــــتی
همیـــــــــن حوالــــــــــــــــــــــــــــی

اس ام اس عاشقانه

روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشــــته بودم
تنهایی را دوست دارم چون بی وفا نیست
اما حالا مینویسم از تنهایی بیزارم
چون تنهایی یادآور لحــظات
بی تو بودنم است عـزیز

اس ام اس عاشقانه

بی هیـــــــــــــــــچ دلـــیـــلـــــی
دوستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم
تا نقض کنم قانونی را که هنوز دلیـل می طلبد

اس ام اس عاشقانه

برای رسیدن به تو آنقدر دویدم کــــــــــــــــــــــــــــــــه
دیگر برای همراه شدن با تـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
نفسی برایم باقی نـــــــــــــــــــــــــــمانــــــد
و من از تو جا مــــــــــــــــــــــــــانـدم
آخه بی وفایــــــــــــــــــــــــــی
یه ذره برام صبر میــــکردی
تا نفسم چاق شــود

اس ام اس عاشقانه احساسی

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*